Mentorsprogrammet

I varje kommun finns en mentorssamordnare som är kontaktperson, samordnaren tar gärna emot frågor om mentorskapet.