Mentorsprogrammet

Om oss!

Mentorsprogrammet i Familjen Helsingborgs syfte är att utveckla ledarskapet i vår region och programmet innebär möjligheter till personlig utveckling och till verksamhetsutveckling, både för mentor och adept.

I varje kommun finns en mentorssamordnare som är kontaktperson, samordnaren tar gärna emot frågor om mentorskapet.