Grundskolenätverket

Om oss!

Grundskolenätverket syfte är att tillsammans skapa god kvalitet för grundskolorna i Familjen Helsingborg genom att:

Lyfta aktuella frågeställningar, dilemman och bolla med medlemmar med liknande uppdrag. Representera kommunen. Omvärldsbevakning. Kollegialt lärande och stödjande och bidra med olika perspektiv arbeta för att stärka ledarskap på olika nivåer