Kulturchefer

Om oss!

Kulturchefsnätverket ses kring strategiska övergripande frågor. Genom stärkt samverkan och  värdefulla samarbeten blir vi starkare och är ett stöd åt varandra.