Vuxenutbildning

Om oss!

Syftena med den operativa gruppen Vuxenutbildning är…

Samverkan kring utbud av yrkesutbildningar

Erbjuda invånarna bred yrkesutbildning oavsett kommun

Verka för likvärdig utbildning oavsett kommun

Kompetensförsörjning till arbetslivet

Ge råd och stöd till varandra i vår profession