Kvalitetsnätverk Omsorg

Om oss!

Nätverket träffas för utbyte kring kvalitetsarbetet i syfte att öka kompetensen, dra nytta av varandras erfarenheter och bistå varandra i frågor som kvalitetsaspekter. Nätverket ses inte löpande utan när behov uppstår.